Jak długo będzie służył implant?

Sukces operacji wymiany stawu kolanowego mierzy się stopniem zadowolenia pacjenta ze zmniejszenia bólu i zwiększenia mobilności, jak również trwałością implantu. Wyniki endoprotezoplastyki kolana z reguły są dobre. Zadowolonych jest 90 – 95 % operowanych chorych po upływie 10 i 15 lat.